Hälytyskeskuspalvelut

Olemme Finanssialan hyväksymä hälytyskeskus. Toimimme 24/7 ja tarjoamme luotettavia hälytyskeskuspalveluita.

Palvelumme kattavat laajan kirjon palveluratkaisuja, jotka ovat suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Sitoudumme tarjoamaan korkealaatuisia hälytyskeskuspalveluita ja kehittämään organisaatiotanne valvontaratkaisuita.

Hälytyskeskuspalvelut tuottaa tytäryhtiömme Hälytyskeskus Hälyttävä

Hälytysvalvontapalvelu

Hälytysvalvontapalvelu on täydellinen ratkaisu kiinteistöjen turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen.

 1. Hälytystiedon vastaanottaminen hälytyskeskukseen: Kiinteistön kaikki hälytykset lähetetään välittömästi hälytyskeskukseen, jossa ne vastaanotetaan ja käsitellään.
 2. Hälytystiedon analysointi ja toimenpiteiden käynnistäminen: Ammattitaitoinen henkilökunta analysoi saapuvan hälytystiedon välittömästi. Riippuen hälytyksen tyypistä ja kiireellisyydestä, tarvittavat toimenpiteet käynnistetään välittömästi. Tämä voi sisältää esimerkiksi vartijan lähettämisen paikalle tai muut ennalta sovitut toimenpiteet.
 3. Vartijan lähettäminen kohteelle tarkistamaan tilanne: Jos hälytys vaatii fyysisen tarkastuksen paikan päällä, vartija lähetetään kohteeseen tarkistamaan tilannetta ja tarvittaessa ryhtymään toimiin.
 4. Ilmoittaminen hätäkeskukseen kriittisissä hälytyksissä: Kriittisissä tilanteissa, kuten vakavissa turvallisuusuhkissa, hälytyskeskus ilmoittaa tilanteesta välittömästi hätäkeskukseen tai asianmukaisille viranomaisille varmistaakseen nopean ja asianmukaisen reagoinnin.

Linjavalvontapalvelu

Linjavalvontapalvelu on keskeinen osa kiinteistön turvallisuuden ylläpitämistä ja toiminnan jatkuvuutta.

 1. Hälytyksensiirron jatkuva toimivuus: Palvelun tavoitteena on varmistaa, että kiinteistön eri järjestelmien hälytykset siirtyvät oikein ja luotettavasti. Tämä on erityisen tärkeää finanssialan automaattisten paloilmoitinjärjestelmien tapauksessa.
 2. Tiedotuspalvelu hälytyksensiirrolle: Hälytyskeskus vastaa tiedotuspalvelusta, joka varmistaa hälytyksensiirtoliittymien toiminnan ja välittää tarvittavat tiedot hätäkeskuksiin.
 3. Hälytyksensiirtoliittymien valvonta ja vikailmoitukset: Hälytyskeskus valvoo hälytyksensiirtoliittymien toimintaa 24/7 ja ilmoittaa mahdollisista yhteysvioista välittömästi operaattorille.
 4. Poikkeusjärjestelyt vikatilanteissa: Jos vikaa ei saada korjattua riittävän nopeasti, palvelu selvittää pelastuslaitokselta poikkeusjärjestelyt ja tilaa ne tilaajan toimintaohjeiden mukaisesti.
 5. Poikkeusjärjestelyjen peruuttaminen: Kun vika on korjattu tai poistunut, palvelu peruuttaa poikkeusjärjestelyt varmistaen normaalin toiminnan jatkumisen.

Ovenavauspalvelu

Palvelun tarkoituksena on taata asiakkaille turvallinen ja hallittu pääsy tiloihin tarvittaessa.

 1. Asiakkaan hälytys tai pyyntö: Asiakkaalla voi olla tarve avata ovi tai portti esimerkiksi silloin, kun henkilöllä ei ole avaimia tai hänelle ei ole muusta syystä mahdollista päästä sisälle tiloihin normaalia kulkureittiä.
 2. Hälytyskeskuksen vastaanotto: Asiakas ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen pyytääkseen ovenavauspalvelua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse.
 3. Tunnistautuminen ja varmennus: Asiakasta pyydetään tunnistautumaan ja varmistamaan, että hänellä on oikeus pyytää ovenavauspalvelua. Tunnistautuminen voi tapahtua esimerkiksi henkilötietojen, tunnisteiden tai salasanojen avulla.
 4. Oven avaaminen: Kun asiakkaan pyyntö on vahvistettu ja tunnistettu, hälytyskeskus lähettää valtuutetulle henkilölle ohjeet oven avaamiseksi.
 5. Seuranta ja kirjaaminen: Oven avaamisen tapahtuessa hälytyskeskus seuraa tilannetta ja kirjaa ylös kaikki tarvittavat tiedot, kuten kellonajan, pyynnön tekijän ja syyn oven avaamiselle. Tämä on tärkeää tilanteen seurannan ja asiakastietojen hallinnan kannalta.
 6. Raportointi ja laskutus: Tarvittaessa tapahtuma kirjataan raporttiin, ja asiakkaalle voidaan lähettää lasku ovenavauspalvelusta, mikäli se sisältyy asiakkaan palvelusopimukseen ja hinnoitteluun.

Call Center -palvelu

Call Center -palvelu tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka keskittyvät asiakasyhteydenottojen vastaanottoon ja asianmukaiseen käsittelyyn.

 1. Asiakaskohtainen puhelinlinja ja sähköpostiosoitteet: Hälytyskeskus tarjoaa asiakaskohtaisen puhelinlinjan ja sähköpostiosoitteet, joiden kautta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen 24/7.
 2. Useat palvelukielet: Palvelu tarjoaa palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muiden kielten osalta tarjolla voi olla tulkkauspalvelua erillisellä veloituksella.
 3. Palvelutasotavoitteiden mukainen palvelupyyntöjen käsittely: Hälytyskeskus vastaa saapuviin palvelupyyntöihin sovitun palvelutasotavoitteen mukaisesti. Tämä sisältää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisen ja pyyntöjen ohjaamisen oikealle palveluntuottajalle.
 4. Palveluntuottajien toimenpidekirjausten seuranta: Hälytyskeskus seuraa palveluntuottajien tekemiä toimenpiteitä ja varmistaa niiden oikeellisuuden.
 5. Vasteaikojen seuranta ja laskutuksen tarkistaminen: Hälytyskeskus seuraa palveluntuottajien toimenpiteiden vasteaikoja ja varmistaa, että toimenpidelaskutus on oikeellinen ja vastaa sovittuja ehtoja.

Kuvavalvontapalvelu

Kuvavalvontapalvelu tarjoaa kattavan ratkaisun kiinteistön valvontaan ja turvallisuuden ylläpitoon.

 1. Tilannekuvan tarkistus kameravalvonnan avulla: Hälytyskeskus valvoo kameroiden välittämää kuvaa 24/7 ja tarkistaa tilannekuvan hälytyksen sattuessa. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeaviin tapahtumiin.
 2. Toimenpiteiden käynnistäminen tilanteen vaatimusten mukaisesti: Hälytyskeskus käynnistää tarvittavat toimenpiteet tilanteen mukaan. Näihin voi kuulua esimerkiksi vartijan tai viranomaisen kutsuminen paikalle.
 3. Vartijan tai viranomaisen kutsuminen tarpeen mukaan: Jos tilanne sitä vaatii, hälytyskeskus kutsuu paikalle vartijan tai viranomaisen varmistaakseen tilanteen hallinnan ja tarvittavien toimenpiteiden toteutumisen.
 4. Kameravalvontajärjestelmän tallennusmahdollisuus: Palvelu tallentaa kameravalvonnan materiaalin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten, kuten tapahtumien tutkintaa tai todisteiden keräämistä varten.
 5. Kamerakierrokset: Tarvittaessa hälytyskeskus suorittaa kamerakierroksia varmistaakseen valvontajärjestelmän toimivuuden ja tarkistaa kiinteistön tilanteen.

Pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjäpalvelu tarjoaa kattavan ratkaisun kiinteistön turvallisuus- ja kiinteistöteknisten järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

 1. Kohdekannan ylläpito: Palvelu vastaa kiinteistön turvallisuus- ja kiinteistöteknisten järjestelmien kohdekannan ylläpidosta. Tämä sisältää laitteiden ja järjestelmien tietojen hallinnan ja päivittämisen tarpeen mukaan.
 2. Käyttöoikeudet: Palvelu hallinnoi käyttöoikeuksia järjestelmien käyttäjille varmistaen, että oikeudet ovat asianmukaiset ja että vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää järjestelmiä.
 3. Versionhallinta: Palvelu vastaa järjestelmien versionhallinnasta varmistaen, että käytössä on aina uusin ja päivitetty versio tarvittavilla ominaisuuksilla ja turvaparannuksilla.
 4. Päivitykset: Palvelu suorittaa tarvittavat päivitykset järjestelmiin varmistaen niiden toimivuuden ja turvallisuuden. Tämä sisältää ohjelmistojen päivitykset, laiteohjelmistojen päivitykset ja muut tarvittavat päivitykset.

Pyydä tarjous hälytyskeskuspalveluistamme

Vartiointi

Tuotamme kokonaisvaltaiset vartiointipalvelut yrityksille, kuin myös kotitalouksiin. Räätälöimme palvelut aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Perinteisiä piiri- ja paikallisvartiointimuotoja tukevat turvatekniset ratkaisut.

Turvatekniikka

Toimitamme asiakkaan tarpeen mukaiset turvajärjestelmät. Valvontajärjestelmät analysoivat sekä hälyttävät toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Tarvittaessa kokonaisuutta täydentää hälytyskeskuksemme.