Vartiointi

Tuotamme kokonaisvaltaiset vartiointipalvelut yrityksille, kuin myös kotitalouksiin. Räätälöimme palvelut aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Perinteisiä piiri- ja paikallisvartiointimuotoja tukevat turvatekniset ratkaisut.

Hälytysvartiointi

Hälytysvartioinnilla tarkoitetaan vartiointimuotoa, jossa suoritetaan erilaisten hälytysten edellyttämät toimenpiteet vartioimiskohteessa, tehdään tarvittava raportointi ja huolehditaan turvallisuustekniikan toimintakunnosta.

Hälytystehtävän vartijalle antaa yleensä meidän hälytyskeskus. Hälytys voi välittyä vartijalle myös suoraan vartioimiskohteen henkilöstöltä. Tyypillisiä hälytyksiä ovat murtohälytysjärjestelmän antamat hälytykset luvattomasta kulkemisesta vartioimiskohteessa, henkilön tekemät hälytykset tilanteessa, jossa hän tarvitsee vartijan apua sekä erilaiset kiinteistön toimintaan liittyvät hälytykset.

Piirivartiointi

Piirivartiointi ennalta ehkäisee kohteiden turvallisuusriskejä ja rajoittaa mahdollisesti jo syntyneiden vahinkojen laajuutta puuttumalla epäkohtiin heti ne havaittuaan.

Piirivartijamme vastaa useamman kohteen turvallisuus- ja vartiointitehtävistä työvuoronsa aikana. Hän tarkastaa tilat ja suorittaa sovitut toimenpiteet. Lisäksi hän suorittaa hälytystehtävät hälytyskeskuksemme tukemana.

Paikallisvartiointi

Paikallisvartiointi on vartiointimuoto, jossa vartija on jatkuvasti läsnä vartioimiskohteessa sovittuina kellon aikoina.

Vartijan tehtävänä on turvata kohteen omaisuus ja liiketoiminta sekä ennalta ehkäistä vahinkojen syntymistä. Koska vartija on jatkuvasti läsnä kohteessa, hän pystyy reagoimaan nopeasti riskitilanteisiin ja tarvittaessa hälyttämään paikalle lisäapua. Paikallisvartijoiden tukena toimii piirivartijamme ja hälytyskeskuksemme.

Paikallisvartijan toimenkuva riippuu paljon toimeksiantajasta. Tyypillisiä tehtäviä ovat erilaiset vartiointi- ja valvontatehtävät, kuten tarkastuskierrokset, hälytystehtävien hoitaminen ja kulunvalvonnan suorittaminen.

Paikallisvartijan tehtäviin kuuluvat myös erilaiset palvelutehtävät, joihin voi kuulua neuvontaa, puhelinvaihteen hoitoa, vieraiden vastaanottoa ja erilaisten lähetyksien hoitamista. Nämä sovitaan aina asiakaskohtaisesti.

Myymälävartiointi

Myymälän vartiointipalvelumme auttaa luomaan turvallisen ja viihtyisän ympäristön asioida sekä työskennellä.

Myymälässä työskentelevä vartijamme suojaa ihmisten lisäksi toimitiloja ja omaisuutta. Turvallisuus on tärkeä osa onnistunutta asiakaskokemusta. Monipuolisista vartiointipalveluistamme luodaan myymälän tarpeenmukainen kokonaisuus.

Pyydä tarjous vartiointipalveluista

Turvatekniikka

Toimitamme asiakkaan tarpeen mukaiset turvajärjestelmät. Valvontajärjestelmät analysoivat sekä hälyttävät toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Tarvittaessa kokonaisuutta täydentää hälytyskeskuksemme.

Hälytyskeskus

Hälytyskeskuksemme toimii 24/7. Pystymme vastaanottamaan valvontaan lähes kaikki kiinteistön järjestelmät valmistajasta riippumatta.