PALVELUKESKUSPALVELUT

Palvelukeskuksemme on Finanssialan hyväksymä hälytyskeskus, joka tarjoaa kokonaisvaltaiset valvonta-, viestintä-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät. Palvelukeskuksemme toimii 24/7. Pystymme vastaanottamaan valvontaan lähes kaikki kiinteistön järjestelmät valmistajasta riippumatta.

Hälytysvalvontapalvelu

Kun kiinteistössä tapahtuu jotain tavanomaisesta poikkeavaa (esimerkiksi murtohälytys tai LVIS-hälytys), palvelukeskus saa siitä välittömästi tiedon. Ammattitaitoinen henkilökunta analysoi hälytystiedon ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vuorokauden ympäri. Palvelumme sisältää:

 • kiinteistön hälytystiedon vastaanottamisen palvelukeskukseen
 • hälytystiedon analysoinnin ja toimenpiteiden välittömän käynnistämisen 24/7 toimeksiantosopimuksen mukaisesti
 • vartijan paikallekutsun tarkistamaan tilanteen
 • ilmoittamisen hätäkeskukseen kriittisissä hälytyksissä

Linjavalvontapalvelu

Palvelulla varmistetaan kokonaispalveluna kiinteistön eri järjestelmiän hälytyksensiirron jatkuva toimivuus ja toimenpiteet häiriötilanteissa. Palvelumme sisältää:

 • Finanssialan automaattisten paloilmoitinjärjestelmien hälytyksensiirrolle edellyttämän tiedotuspalvelun
 • palvelukeskuksemme valvoo hälytyksensiirtoliittymien toimintaa hätäkeskuksiin ja ilmoitamme mahdollisesta yhteysviasta 24/7.
 • vika ilmoitetaan operaattorille
 • jos vika ei kuittaannu 60 minuutin kuluessa selvitetään pelastuslaitokselta poikkeusjärjestelyt
 • tilataan poikkeusjärjestelyt tilaajan toimintaohjeen mukaisesti
 • kun vika on saatu korjattua tai poistunut, perutaan poikkeusjärjestelyt

Avainhallintapalvelu

Palvelulla varmistetaan avainturvallisuus tärkeänä osana lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen käyttöoikeudesta ja siihen liittyvästä sarjoituksesta. Avainturvallisuus on viime kädessä käyttäjän huolellisuutta ja avainten oikeaa säilytystä. Palvelumme sisältää:

 • avainten säilytys SFS-EN 1143-1 -standardin mukaan luokkaan 1 testatussa kassakaapissa
 • säilytystilan rakenteellisen murtosuojausohjeen 3. vaatimukset täyttävässä 24/7 miehitetyssä valvomotilassa
 • sähköisten avainjärjestelmien hallinta tilaajan toimittamalla ohjelmistolla
 • avainten vastaanotto ja luovutus 24/7
 • avaimien vastaanotot ja luovutukset kirjattuna asiakkaan toimintaohjeen mukaisesti

Call Center -palvelu

Palvelukeskuksella on Call Center -palvelun tuottamiseen palveluun tarvittavat laitteistot ja puhelinjärjestelmä, joka mahdollistaa useamman puhelun samanaikaisen käsittelyn ja jonotusmahdollisuuden. Järjestelmä tallentaa kaikki puhelut sekä vastaanottaa ja lähettää monipuolisesti viestejä eri muodoissa. Lisäksi järjestelmästä saadaan automaattisesti tarvittavat raportit, kuten puheluiden lukumäärät, numerot, kestot ja vasteajat. Palvelumme sisältää:

 • asiakaskohtaisen puhelinlinjan ja sähköpostiosoiteet, joilla palvelukeskus ottaa vastaan ja välittää yhteydenottoja 24/7.
 • palvelukielinä suomi, ruotsi ja englanti (muiden kielien osalta käytetään tarvittaessa tulkkauspalvelua eri veloituksella)
 • sovittavan palvelutasotavoitteen mukainen palvelupyyntöjen vastaanotto sekä tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisen että pyyntöjen ohjaaminen oikealle palveluntuottajalle
 • palvelutuottajien toimenpidekirjausten seurannan ja oikeellisuuden varmistamisen
 • palveluntuottajien toimenpiteiden vasteajan seurannan ja toimenpidelaskutuksen tarkistamisen

Kuvalvontapalvelu

Palvelukeskuksemme vastaanottaa kameroiden kuvaa 24/7 ja käynnistää toimintaohjeiden mukaiset toimenpiteet poikkeavien tapahtumien ilmetessä. Palvelumme sisältää:

 • tilannekuvan tarkistuksen hälytyksen sattuessa kameravalvonnan avulla
 • tilanteen vaatimien toimenpiteiden käynnistämisen
 • vartijan tai viranomaisen kutsumisen tarpeen mukaan
 • kameravalvontajärjestelmä materiaalin tallennuksen mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten
 • kamerakierrokset

Pääkäyttäjäpalvelu

Palvelu kattaa kiinteistön turvallisuus- ja kiinteistöteknisten järjestelmien ylläpidon, valvonnan ja jatkuvan kehittämisen. Palvelumme sisältää:

 • kohdekannan ylläpito
 • käyttöoikeudet
 • versionhallinta
 • päivitykset

Viestintä- ja tilannekuvapalvelu

Palvelu käsittää viestinnän suunnittelun ja toteutuksen tilaajan kanssa palvelukeskusen käytössä olevan viestintäjärjestelmän avulla.

 • viestintäjärjestelmä on helppo ottaa käyttöön eikä se vaadi mitään investointeja.
 • viestintäjärjestelmän avulla voidaan toteuttaa ryhmäpuheluita ja lähettää massaviestejä.
 • kriisiviestinnässä voidaan suorittaa hälytys tietokoneella, langattomalla painikkeella, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla.
 • viestintäjärjestelmän ja palvelukeskuksen avulla pystytään pitämään yllä tilannekuvaa ja seuraamaan tapahtumien kehittymistä.
 • palvelukeskuksen käytössä on valtakunnallinen VIRVE-verkko, jota käytetään viranomaisyhteyksiin.

Kiinteistöautomaatiopalvelu

Kiinteistöautomaatiopalvelun avulla optimoidaan kiinteistön lämmityksen, valaistuksen, ilmastoinnin ja muut energiaa kuluttavat toiminnot, jolloin säästät energian kulutuksessa. Toteutuneiden kohteiden perusteella tarpeenmukaisilla aikaohjauksilla voidaan säästää energiaa 10−15 %:ia vuodessa optimoimalla valo-ohjauksia ja ilmastointia. Palvelumme sisältää:

 • kiinteistöautomaation seurannan ja poikkeamien analysoinnin
 • poikkeamien korjaavat toimenpiteet etäkäytöllä ja tarvittaessa huollon paikallekutsumisen
 • käyttöaikojen, asetusarvojen ja ohjauksien optimoinnin ja muutokset tarpeen mukaan kiinteistön käytön tai käyttäjien toiminnan muuttuessa
 • Käyttöteknisten energiansäästötoimenpiteiden toteutus ja vaikutusten seuranta
 • Energiainvestointien toimivuuden ja vaikutusten seuranta
 • puolueettoman seurantaraportoinnin, jonka avulla voi seurata muun muassa energiatehokkuutta ja huoltoliikkeiden laskutusta.

ANNA MEIDÄN HOITAA TURVALLISUUSASIAT, NIIN VOIT KESKITTYÄ YDINTOIMINTAASI.

OTA YHTEYTTÄ