TYÖMAATURVALLISUUS

Työmaaturvallisuuspalvelu sisältää siirrettävän hälytysjärjestelmän, johon voidaan lisätä myös kameravalvontajärjestelmä. Kokonaisvaltainen työmaaturvallisuuspalvelu sisältää lisäksi palvelukeskuspalvelut ja vartiointipalvelut.

Kokonaisuus rakennetaan aina työmaan tarpeen mukaan ja soveltuu niin korjaus- kuin uudisrakentamisen rakennustyömaille.

Tekniikka

Rakennustyömaalla oleviin työmaakoppeihin sekä rakennettavana olevaan kiinteistöön voidaan asentaa siirrettävä valvontayksikkö, joka toimii myös etähallinnalla. Valvontayksikköön voidaan liittää langattomana erilaisia ilmaisia, esim. liiketunnistimet, paloilmaisimet, kosteus- ja lämpötilailmaiset.

Rakennustyömaan aluetta ja kulunvalvontaa voidaan valvoa kameravalvonnalla. Kameravalvonnan hallinta voi olla työmaalla itsellään tai sitä voidaan hoitaa etävalvonnalla palvelukeskuksestamme käsin. Kamerajärjestelmä voidaan liittää myös hälytysjärjestelmään siten, että kamera antaa hälytyksen havaitessaan liikettä työmaan ulkoalueella.

Palvelukeskus

Palvelukeskuksemme on Finanssialan hyväksymä hälytyskeskus, joka toimii 24/7. Kun rakennustyömaan alueella tapahtuu jotain tavanomaisesta poikkeavaa (esimerkiksi murtohälytys tai LVIS-hälytys), palvelukeskuksemme saa siitä välittömästi tiedon. Ammattitaitoinen henkilökunta analysoi hälytystiedon ja ryhtyy ennalta sovittuihin toimenpiteisiin.

Palvelukeskuksemme vastaanottaa myös kameroiden kuvaa 24/7 ja käynnistää toimintaohjeiden mukaiset toimenpiteet poikkeavien tapahtumien ilmetessä.

Vartiointi

Rakennustyömaan vartiointipalveluihin kuuluvat hälytystehtävät, piirivartiointi, sekä avaus- ja sulkutehtävät.

Hälytystehtävän vartijalle antaa yleensä palvelukeskus. Tyypillisiä hälytyksiä ovat murtohälytysjärjestelmän antamat hälytykset, sekä erilaiset kiinteistön toimintaan liittyvät hälytykset.

Piirivartija tarkastaa työmaan alueen, työmaalla olevien kiinteistöjen ovien lukitukset, sekä suorittaa muut toimenpiteet, kuten esimerkiksi erikseen sovitut työmaaporttien avaus- ja sulkemistehtävät.

ANNA MEIDÄN HOITAA TURVALLISUUSASIAT, NIIN VOIT KESKITTYÄ YDINTOIMINTAASI.

OTA YHTEYTTÄ